17 maart 2022

Wanneer u komt te overlijden dan gaat de nog openstaande lening in principe over naar de nabestaanden. Deze zouden dan de lening moeten terugbetalen (verrekenen met de nalatenschap). Bij NR7finance bieden wij de mogelijkheid om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten passend bij de lening tegen een kleine maandelijkse vergoeding. Dus mocht u niet over voldoende vermogen beschikken dan kunt u het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.